+48 789 488 930

Pon - Pt 8.00 - 16.00

Łużycka 21
75-111 Koszalin

USG Duplex Doppler tętnic dogłowowych

Czym jest USG duplex doppler ?

USG doppler-duplex jest to nieinwazyjne badaniem przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, pozwalające na ocenę układu naczyniowego oraz precyzyjną lokalizację nawet najmniejszych zmian chorobowych żył i tętnic, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości płucnej. Badanie to jest obecnie pierwszym i niezbędnym etapem skutecznego leczenia chorób naczyniowych.

Badanie pozwala zbadać przepływ krwi w tętnicach i ocenić obecność ewentualnych zwężeń spowodowanych np. przez złogi miażdżycowe. Wczesne wykrycie zmian miażdżycowych i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Jak wygląda badanie USG duplex doppler?

Badanie przebiega podobnie jak inne badania USG – lekarz przykłada głowicę do miejsca nad przebiegającą tętnicą i na monitorze obserwuje przepływ krwi w naczyniu oraz dokonuje pomiaru średnicy naczynia oraz prędkości i kierunku przepływu krwi.

Opis badania dostępny jest zaraz po jego zakończeniu.

Dla kogo zaleca się wykonanie badania ?

Badanie USG duplex doppler tętnic dogłowowych jest zalecane pacjentom, u których:

  • występują objawy neurologiczne – nagłe zaburzenia widzenia, zawroty i bóle głowy, szumy uszne, zaburzenia równowagi i pamięci,
  • w wywiadzie stwierdza się wieloletnie nadciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów, a także występujące rodzinnie wczesne zgony z powodu udarów mózgu,
  • w historii choroby zarejestrowano przejściowy atak niedokrwienny mózgu,
  • podejrzewa się miażdżycę, cukrzycę, nadciśnienie.